Из „Успяващите деца” от д-р Мишел Борба

СЕДЕМТЕ СИЛНИ СТРАНИ НА ХАРАКТЕРА НА ПРЕУСПЯВАЩИТЕ ХОРА

„Вече е прекалено късно да оправим нещата по отношение на приятелите ми, но бързо трябва да намерим решение за по-малките деца. Положението им ще стане още по-тежко, защото са изложени прекалено рано на прекалено силен натиск.“
София, на 14 години, Далас

През последното десетилетие задълбочено изучавах резултатите от изследванията в областта на личностните черти, които са свързани най-тясно с оптимизирането на възмож¬ностите на децата да преуспяват, и съм обособила седем силни страни на характера: самоувереност, емпатия, само¬контрол, нравственост, любознателност, постоянство и оптимизъм. Усвояването им води до укрепване на психическата устойчивост, социалната компетентност, моралната сила и емоционалната гъвкавост и до подобряване на самооценката. Те способстват за намаляване на тревожността и за увеличаване на устойчивостта, за да бъдат децата в състояние да се справят с враждебността, да решават проблеми, да се адаптират към променящите се условия и да поддържат нормални взаимоотношения – основните предпоставки за смислен и успешен живот.
Изборът на седемте силни страни на характера се основава на шест критерия. Всяка от тях:

1. спомага да се засили устойчивостта на децата, което е доказано с мащабни изследвания.
2. е „крайно необходима“ за живота през XXI век според проучванията на Професионалната информационна мрежа, изследователския център „Пю“ и Световния икономически форум.
3. е призната за универсална сила, подобряваща нравствения ни облик.
4. оптимизира усвояването на знания и повишава успеваемостта.
5. може да бъде усвоена и не зависи от произхода, коефициента на интелигентност и материалното състояние.
6. укрепва психичното здраве и самочувствието.

Децата, с които разговарях, изразиха надежда, че тези силни страни ще им помогнат да се справят с усещането за празнота.
– Това са качествата, които ще ни помогнат да бъдем най-добрата си версия в училище и в живота – отбеляза един ученик от Сан Хосе.

Чака ни усилена работа: в Америка се наблюдава отри¬цателна тенденция по отношение на всяка от тези черти.

Първата част на книгата е посветена на начините, по които бихте могли да помогнете на детето си да развие тези черти и да израсне като човек с грижовно сърце.
• Самоувереността ще даде възможност на детето ви да открие силните си страни и да приеме недостатъците си, за да бъде в състояние да намери най-правилния път към успеха в живота.
• Емпатията ще даде възможност на детето ви да открие и да осмисли своите чувства и потребности, както и чувствата и потребностите на хората около него, за да бъде в състояние да поддържа нормални взаимоотношения с тях.
Във втората част е обяснено как бихте могли да помогнете на детето си да развие качествата, характеризиращи силния ум.
• Самоконтролът ще даде възможност на детето ви да се научи да мисли ясно, да потиска вредните за здравето му чувства и да се освободи от стреса, за да може да се справя с всичко, което се изпречва на пътя му.
• Нравствеността ще даде възможност на детето ви да усвои етични ценности, които ще му помогнат да си из¬гради морални принципи и да ги следва в отношенията си с хората.
• Любознателността ще помогне на детето ви да се възползва от възможностите, които се отварят пред него, да прави открития и да развива креативността си, за да може да следва мечтите си.
В третата част са представени няколко начина, по които ще можете да помогнете на детето си да тренира волята си и да я укрепва.
• Постоянството ще вдъхне кураж на детето ви да продължава да опитва, когато е напът да се откаже, и да осъзнае, че може да преодолява грешките и провалите си и да се учи от тях, за да постига целите си.
• Оптимизмът ще предостави на детето ви инструменти, с които то ще бъде в състояние с положителна нагласа да се справя с предизвикателствата, да се освободи от депресията, да храни по-големи надежди за света около себе си и да повярва, че има неща, за които си заслужава да се живее.

Макар че всяка от тези силни страни може да бъде възпитавана у децата от детската градина до абитуриентския бал, повечето деца са лишени от подобна възможност. Това ги поставя в неизгодна позиция и се отразява неблагоприятно върху живота им в бъдеще. Целта на тази книга е да представи уроците, които родителите трябва да научат, за могат да помагат на децата си да преуспяват.

Виж още

Из „Игра с огъня” от Л. Дж. Шен

ПРОЛОГ Грейс ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО ОГЪНЯТ НЕ ПОРАЗИ, беше пръстенът с пламък на покойната ми майка. …

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *