Стартира проектът по Еразъм+: Младежка конференция: “Екологията в полза на здравето – гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19”

Днес, 7 юли 2021 г., стартира проектът на Фондация Българска Памет Младежка конференция: “Екологията в полза на здравето – гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19”, 2020-3-BG01-KA347-094727 – съфинансиран по Програма “Еразъм +”, КД3 “Младежки диалог”.

Основната цел на проекта е, посредством структурен диалог с участието на 50 младежи [15-24 г.] и вземащите решение, да повлияе на младежката политика, насочвайки вниманието в/у необходимостта от*(ре)формиране на политиките, свързани със зелената трансформация, чрез:*идентифициране на структурни проблеми и бариери пред екологичната промяна в България;*повишаване информираността за влиянието на изменението на климата и замърсяването на въздуха в/у общественото здраве;*формиране на екосъобразен начин на мислене сред младите и*изграждане на личностно съзнание за устойчиво развитие и устойчив начин на живот посредством индивидуален принос и образование.

Програмата на 3-дневната младежка конференция предвижда срещи и дискусии на младите хора с д-р Моника Панайотова, евродепутат (2012-2014), Заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018; г-н Любомир Дренски – Старши експерт в дирекция “Младежки политики”, Министерство на младежта и спорта; г-н Ботьо Ботев, общински съветник, Заместник-председател на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация на Столичен общински съвет; г-жа Виолета Стоева, младши експерт, отдел ИЕ към Изпълнителна агенция по околна среда; г-жа Тодорка Петкова, главен експерт от отдел МВШРМ, Изпълнителна агенция по околна среда; г-жа Вероника Манова – Координатор „Партньорство и дигитален преход“, Urban agenda for EU; г-жа Светлана Ломева, директор, Асоциация за развитие на София, г-жа Станимира Мишева, главен експерт в дирекция “Политика по изменение на климата, МОСВ; г-жа Радостина Кандиларова, старши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха”, отдел “Качество на атмосферния въздух”, дирекция „Политика по изменения на климата“, МОСВ; Бойко Благоев, Ръководител на отдел „Комуникации“, Представителство на Европейската комисия в България, и д-р Младен Ламбев, бивш координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018.

Конференцията се провежда в периода 7-9 юли, 2021 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст, Лозен, София.

Виж още

Сензациоонната автибиография на Уил Смит излиза на 26 април

Целият свят говори за Уил Смит, но прочетете какво казва той за себе си в …

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.